Privacyverklaring

Wij geven veel om jouw privacy. In deze verklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, wat het doel daar van is en wat jouw rechten zijn.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Mocht je vragen hebben, of niet prettig voelen bij het gebruik van jouw gegevens door Seens, neem dan contact op via info@seens.nl

Seens, gevestigd aan de Franse Schans 10, 7137 MP in Lievelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Seens
Galileïstraat 5

7131 PE Lichtenvoorde
info@seens.nl

 

Contactpersoon voor zaken rondom privacy
Sien Rouwhorst

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Seens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken om jouw bestelling te bezorgen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Optioneel: geslacht en telefoonnummer

 

Seens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het verzenden van nieuwsbrieven, mits je, je daarvoor hebt ingeschreven

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wil maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw bestelling hebben vervaardigd.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Wij delen je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met de onderstaande bedrijven samen. Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt aangemeld.

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het betalingssysteem Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 

JouwWeb

Voor hosting en uitvoering van de webshop maakt Seens gebruikt van de diensten van JouwWeb. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Seens worden opgeslagen op de servers van Jouwweb. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij JouwWeb.

 

Jos Dusseldorp Transport

Als u een bestelling bij ons plaatst en voor bezorging heeft gekozen via de koeriersservice, maken wij gebruik van de diensten van Jos Dusseldorp Transport. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer met Jos Dusseldorp Transport delen. Jos Dusseldorp Transport gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Jos Dusseldorp Transport onderaannemers inschakelt, stelt Jos Dusseldorp Transport uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Seens vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@seens.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Seens. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Seens vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Seens niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seens.nl

Seens behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Seens dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Seens te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Seens vintage